صفحه شخصی صادق کاروان   
 
نام و نام خانوادگی: صادق کاروان
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی عمومی
شغل:  Software Engineering & Game Desing
تاریخ عضویت:  1392/06/13
 روزنوشت ها    
 

 نقاشیهای زیبا برآمـــده از حرکات موزون و زغال بخش عمومی

11

خانم Heather Hansen از New Orleans آمریکا هنرمند معاصر و دارای استعداد در حرکات موزون هستند که بوسیله این حرکات در کاغذ و بوسیله زغال موفق بخلق آثار زیبایی شده اند.
سه شنبه 1 بهمن 1392 ساعت 11:58  
 نظرات